ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเนื้อหาฉบับด้านล่างนี้เป็นสัญญาระหว่าง PGSLOTCAFE และผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ โดยการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการที่ PGSLOT กำหนดขึ้น โดยถือว่าท่านได้ทำความเข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเราระบุไว้ในเอกสารนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไขใดเพิ่มเติมทั้งสิ้น โดยข้อมูลจากทางเว็บไซต์ได้รับการอนุญาตจาก PGSLOT อย่างถูกต้อง ข้อความใด ๆ ที่มีคำว่า เรา, ทางเรา, ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PGSLOT ซึ่งคุณได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้น

ข้อตกลงและข้อกำหนดของผู้ใช้งาน

  1. การเข้าถึงและใช้งานบริการเว็บไซต์ PGSLOT จำเป็นต้องมีบัญชีสมาชิกก่อนเสมอ ซึ่งจำเป็นต้องลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก และทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ก่อนเสมอ และเมื่อท่านยืนยันการสมัครสมาชิกและเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจกติกาและข้อบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคุณเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวในการเลือกเข้าใช้บริการใด ๆ และยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมดที่เกิดขึ้น
  2. การสมัครสมาชิกและเข้าใช้งานเว็บไซต์ PGSLOT ผู้ใช้งานต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้งานโดยเด็ดขาดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานและข้อมูลที่ยืนยันอายุของผู้ใช้งานนั้นไว้ ตั้งแต่เอกสารหรือข้อมูลที่ลงทะเบียน สมัครสมาชิกเอาไว้ว่าถูกต้อง หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลของผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเราขอทำการระงับบัญชีได้ทันที โดยไม่รับผิดชอบใด ๆ
  3. ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัญชีเอาไว้ เช่น ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่สมาชิกรู้ว่ามีการเข้าระบบบัญชีของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสูญเสียรหัสผ่าน ควรรีบแจ้งไปยังฝ่ายบริการของ PGSLOT โดยเร็วที่สุด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงและยืนยันบัญชีให้เรียบร้อย ในกรณีที่ไม่แจ้งเตือนกับปัญหาดังกล่าว เป็นการยืนยันว่าทุกการดำเนินการที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบัญชี เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานโดยตรง และผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  4. PGSLOT มีอำนาจและสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันที่ได้รับการวางโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีจุดประสงค์ในการควบคุมหรือแก้ไขผลลัพธ์ของการเดิมพันที่ไม่เป็นธรรม ในกรณีที่มีหลักฐานว่ามีการวางเดิมพันที่ไม่เป็นธรรม หรือมิชอบด้วยกติกาทั่วไป ทาง PGSLOT จะรับผิดและรับผิดชอบจัดการเอง โดยการปฏิเสธหรือยกเลิกการเดิมพันดังกล่าว ตามกรณีจำเป็น
  5. เมื่อผู้ใช้งานได้ดำเนินการลงวางเดิมพันเรียบร้อยแล้วทำการกดยืนยัน จะถือว่าการเดิมพันนั้นได้รับการยืนยันจากทาง PGSLOT เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้งานจะไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือแก้ไขรายละเอียดการเดิมพันได้กล่าวได้อีกต่อไป
  6. PGSLOT ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีของผู้ใช้งานใด ๆ ตามความเห็นชอบหรือดุลยพินิจของทางเรา หากตรวจสอบแล้วพบว่าการเดิมพันมีการฉ้อโกง หรือการเดิมพันจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาจะเพิ่มโอกาสในการชนะเกมจากทางเรา การกระทำดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อบังคับและกฎของทางเรา เมื่อตรวจสอบพบ ทางเราจะมีสิทธิ์หรือระงับผลการเดิมพันและกิจกรรมทั้งหมดของบัญชีนั้นได้ทันที รวมไปถึงบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีการกระทำแบบเดียวกันกับบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือรับผิดชอบแต่อย่างใด
  7. เพื่อความปลอดภัย ทางเราอาจจะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและข้อมูลของผู้ใช้งานแบบสุ่ม โดยการเข้าไปเก็บข้อมูลและบันทึกการดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินหรือการวางเดิมพัน ในกรณีที่ทางเราต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ผู้ใช้งานจำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าบัญชีที่ใช้งานดังกล่าวเป็นของผู้ใช้งานจริง และคุณจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในการใช้บัญชีดังกล่าวด้วยตัวเองด้วยเช่นกัน
  8. PGSLOT อนุญาตให้ผู้ใช้งานมีบัญชีสมาชิกได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 คน หากพบว่ามีสมาชิกที่มีการสร้างหรือมีบัญชีเกินที่กำหนดเอาไว้ ทางเรามีสิทธิ์ทำการระงับหรือยุติการใช้บัญชีดังกล่าวได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือรับผิดชอบแต่อย่างใด
  9. ด้านธุรกรรมทางการเงิน คุณยินยอมและยอมรับว่าเงินที่ฝากเข้าบัญชีไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาโดยไม่ชอบธรรม โดยทางเราจะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานจะต้องเติมเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น หากตรวจสอบและพบว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ เงินที่ได้มาจำนวนนั้นจะถูกยึดคืนในทันที
  10. จำนวนเงินที่จ่ายเงินรางวัลและผลการเดิมพันจะมีการจ่ายเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อบิล และจำนวนการถอนเงิน จะจ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อบิล สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินที่จะถอนได้ตามความเหมาะสมหรือความต้องการ โดยยอดเงินในบัญชีของคุณต้องเพียงพอสำหรับการถอนเงินขั้นต่ำที่ทางเรากำหนดเอาไว้

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการป้องกันการทุจริต (Security)

ก่อนการใช้บริการที่ PGSLOT ผู้ใช้ต้องยืนยันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และเป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้งานอย่างเป็นทางการ มีสิทธิ์เต็มที่ในการจัดการบัญชีนั้น คุณต้องเข้าใจว่า หากเกิดการสูญเสียเงินในขณะที่ใช้บริการ, คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเสียเงิน, ได้กำไร หรือขาดทุน คุณจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากเรา นอกจากนี้ คุณยังต้องปฏิบัติตามกติกาและข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้ เมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ หมายความว่าคุณยินยอมให้เรามีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบที่เกิดจากแหล่งข้อมูลภายนอกหรือบุคคลที่สาม เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้มา